DTB123

Rohm Semiconductor

ディスクリート半導体製品 | シングル、プリバイアスバイポーラトランジスタ

メーカー品番
商品概要
在庫
パッケージ
状況
詳細を閲覧
SMT3
DTB123EKT146
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SMT3
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SMT35,360
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
SMT3
DTB123YKT146
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SMT3
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SMT31,598
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
7-PDIP Less Pin 6
DTB123ECHZGT116
TRANS PREBIAS PNP 0.5A SST3
TRANS PREBIAS PNP 0.5A SST32,675
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
SMT3
DTB123TCHZGT116
TRANS PREBIAS PNP 40V 0.5A SST3
TRANS PREBIAS PNP 40V 0.5A SST32,990
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
UMT3
DTB123YUT106
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A UMT3
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A UMT32,780
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
7-PDIP Less Pin 6
DTB123TCT116
TRANS PREBIAS PNP 40V 0.5A SST3
TRANS PREBIAS PNP 40V 0.5A SST30
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
SMT3
DTB123EKFRAT146
TRANS PREBIAS PNP 0.5A SMT3
TRANS PREBIAS PNP 0.5A SMT31,911
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
7-PDIP Less Pin 6
DTB123YCHZGT116
TRANS PREBIAS PNP 0.5A SST3
TRANS PREBIAS PNP 0.5A SST3312
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
7-PDIP Less Pin 6
DTB123ECT116
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SST3
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SST3349
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
RUC002N05T116
DTB123YCT116
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SST3
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SST3313
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
SMT3
DTB123TKT146
TRANS PREBIAS PNP 40V 0.5A SMT3
TRANS PREBIAS PNP 40V 0.5A SMT314
テープ&リール(TR)
カット テープ(CT)
Digi-Reel®
-
SC-72-3_SPT
DTB123ESTP
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SPT
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.5A SPT0
箱入りテープ(TB)
-