131-3701-26x Drawing Datasheet by Cinch Connectivity Solutions Johnson

View All Related Products | Download PDF Datasheet
IYEM o Lm (2; Ln» o Fm mm sum comm LNSULAYDF 13"3701 251 muss muss 'EFLDN cuLu PL .uuum MLN quR COLD FL .uumn MLN mm mm FL DDCIUE MN 0sz NICKEL FL aaaus MLN uvn chFm FL mmnfi m anFzF FL .ummf: MW ”Mm 252 am: ems; IEFLDN can: FL .umma MN 0sz GOLD FL .uuuna MN 0sz mm FL Dmufi w WEF NICKEL FL aaaas uLN mm mFFLF FL nouns um :oFFzF FL .nuuub m , ms: Ems: 1mm ‘5' 57““ 2“ mum FL nmL MN OVER mLu FL .unmn MN OVER mFFLF FL nouns um mam FL auaas um UVER coFFEF FL Luann: MW *5 2’0”"O“ H.2351CIDE .Luuu um gfi}j AXD.D35+.DU3 Lao» nos \21 one” so} + 4X21.057>n003 MOUNT‘NG HOLE LAYOUT .- -— 4x .Lo4 : 005 Nuns. L SFEEIFLCAYLHMS' LM’EDANCE' 5n onus rFEouEch was u—l cm vsww: Mm APPUEAELE WURKLNC vaLucz- 335 VHS mx n in LEVEL LyLELEmL: MIHSYANDINC voLmE- Law was MN n SEA LEvEL LNSULAYLON RESLSYANCE‘ IDGCI “mum MLN cuNncl RESLSY‘NCE' cEmEF mum LLLLmL a uLLLLuw quL 1;ng Ewwowzmu a MLLLIUHM w OUTER chuucmk , now FLALED LMIML L MLLLDHM w. AFIER ENVLRDNMENHL Ls NILLLDHM w NLCKEL PLAYED LNLILAL 25 NILUUHM MAX, mEF ENVWDNMENUL 3.5 MLLIOHM wx amp m anuv , Mm AFFUEAELE :aRuuA LEVEL- Nm AFFumLE LNSERHDN Luss- NOV APPUCAELE RF LEch Nm LLFFLLcuzLE RF HLGH PDYENHAL wLmsLanNc VULYAEE MEG-(AMEN.- ENcmE/uLsENcmE mm- LNIHAL Lo LES MAX AFYER meaLLLLv u LES m mmmw. 1 Las w anEmmEuEm mm: chM. um APFUCAELE :chLLN: Fkuor IcFqu- Nov APPUCABLE cuuFLLNE NUY WUENYLON' Nm wFLLmaLE cuNncl REYENYIDN‘ : LES MLN mu chE CABLE ACCEFYAELLLIY- NDY WPUCABLE CABLE m cm: SLzE- Mm AFFUEAELE EAGLE FEIENLLnn- um IPF‘LLCABLE numLLLw. 5m) CYCLES m Ewwuwmu- {MEEIS on ExcEEns LFE APPUCAELE memF or we :smz: YHERMAL 5mm. MLLESID m mum: ‘D7L CONDLYLUN a DPERAHNC YEMVERAYIJRE' -55 um C Le 155 m c CURRDSLON' WL smrznz. umnn LuLL CDNUIHON a SHOCK' L4 75mm new» In. LUNDLYIUN a vawLoN MLESYD m HEIHOD 2m. :nNanN a ago was u . mu 7 wz J; ausatom .4— ,L55 :ms—..— 293 :oLa » uzu 1.1m ® L (9 fly G: mums m. C E L5L-37oL-26V27U LL FEVLSLM ENE‘NEIZWNG RELEASE L as mum aL-mL-m mm” nun-EL. m "mum Hm nun-run run-FL. am. um um um mum nmv 04 A5501 LLLL ML| L LEN mas CUSTOMER DRAWING ms nmw: In El: mFFrLELELz FER msv 165“ La“ "gsrALLoM COMPANY CUNFLDENTLAL mm a. m ”WWW, oflEéfie¥§Fs¥Pe§¥u SW5 “5,3,, NSON mm:- gw‘ts m Mcxmav m m swc 57257w3 JACK ASSEMBLY mm i "mm W VEFLLm Fc mum HAM YAK 5717*!!! SM E mama: av uni cu}: m WWI N0- we 5-27-95 , , ,, . ,W mm W C m 370 26 /270 ”no m |wu m \MU! N 2
UNCONTROLLED COPY

Products related to this Datasheet

CONN SMB JACK STR 50 OHM PCB
CONN SMB JACK STR 50 OHM PCB