"Eu ® WEI a; mu o .m e) Fm mm sum comm (0N: Fm» \NSULAYUF INEUlAYDR 13‘ nm an 2ch muss 1mm YEFLON cuLu PL .uuum m min COLD FL .uumn um um mam FL um: um om mum FL aaaus w uvn chFm FL mm MW anFzF FL .ummf: MW m mu m zwc am; IEFLDN mm mm FL um: um om COLD FL .uuun: w 0sz chFm FL mm MW mum FL aaaas um um :oFFzF FL .nuuub m iDQOOVflO} ‘00" 003 —@—I JOO Gk—L \ 12 L545" no: (no; 4x 21.06% .001 MOUNT‘NG HOLE LAYOUT Nuns. L sanmmus- mummy an arms FREouEch may u—l cm vswm Mm APPUEAELE mm vaLucz- 335 VHS mx n in LEVEL macaw: MIHSYANDINC an-az- man was MN n IA LEVEL wsuLmoN FLsstcp mun Mmmw mN cuNncl Fzssrmcz» mum mum mm a uLL-uw w‘ m»: Ewwowzmu n mLuuw w cum: caNuuUaR , mm mm: mm V mLLLum w. my: :wwuwmm vs NILUDHM w mcsz Fann \NmAL 25 NILUUHM mm mm mkuwmm 1.5 wulaw wx awn m anuv , Mm AWUCAELE comm LEVEL- Nm APPLICAELE wsmnuu Luss- NOV APPUCAELE RF szcr Nm AFFUEDELE RF Fm rmwuL wwmsuNmNc vuLmsa sun was u . mu 7 wz «cumm- :Ncmi/msmwz mm- LNmAL u LES wax mm mummy u LES m mmmw. 2 Las w msmcmzum MAINE mFuuz. um AFFUCAELE :chst FFuor IoFuuz- Nov Apr-mum: CDUPUNE NUY mwm Nm APPUEAELE cuNncl mmnw : LBS wN mu chz CABLE Amman". NDY WPUCABLE CAELE sz mm 515- Mm AFFUEAELE EAGLE szwmw now ”=meng numLLw. 5m) :ch25 m mwuwmu- mm: on EXEEEDS m AFFUCAELE mew or mm mm mam 5mm. ersln m Mimuu um common a onFmNc IEMVERAYIJFE' -55 um c TO ms m c CURRDSKIN' WL smrznz. umnn um cuNumoN a SHocx- m 75mm new» In. caunmw a mammoN. ML'SYD'QOI umoo 20o. :nNnmuN a F‘ 575 me 218 005 MW 4x .HCI".DV5 m5 Li L .979".O"0 4x 15 4x .n55 WV mums m. C 7151-1701-371/350 0‘ REVLSLONS msmm mam m as a EJW u gm 2,5135 w mm mm: uz‘n 2m| w mm mm: s M r“! IJM \ \ Izcozssuz 5594310 *1 r AXEIDAD .003 + } .260 cm) CUSTOMER DRAWING Mrs nun/w: In El: mmm mmsvubu Lm "gsrATLoN" COMPANY CUNF‘DENT‘AL Immav 1m: . 032%%¥%E‘s¥?e§¥u E; ““5 Johgvspy IxcmLs m u _ _ cuminav mm mm ASSEMBLY WK mi i MM”, m RA PC mama m Amgjéuuv 73‘5““ mm Humane. _ . 7 7‘ , rwsu “mm C 131 7m 371/381] nus 9m: m M mm mm a; 2
UNCONTROLLED COPY