0741640010 Drawing Datasheet by Molex

View All Related Products | Download PDF Datasheet
[mm m. mu . m 3 WW pm a m .Nu. n: a. m M. " an IE7 4' F “F- zoc .mz - - (mm W .5, H . m. “hum-.fi - - . D m. NW m mg no N: .2 (2032‘ mm. W, ‘ w. w T * w H K . . 5, w nu. m. x m . . \ 5 Hmm m. . w W. , .3 my a... 20 . a. .32. if; . I ‘ um :31: 29:30 x‘a‘lzs _ 1 WINES” 12 Hint ‘n‘w’ 7 ‘mr’ 7 7 H, mm 2‘ . 7 7 77 u. .3 u, my my '35" 2" \sic um m1 ) man u N...» NW NW am“, m Ming (13;. mi, my,” ma mm, m . , .2 N3 . uma. WE, run ”9'” fiéi‘fu mm musn) us‘m mi, .‘m "4-- “Wm mmri . Burr. ,5 .59“, NW NW mm. m was m m m smmu_- .ns uxmvw. NW NW mm m. ’5 2.1m £1515 .ssn 2.5 7 7 w mm mm W... (as... Win...“ mu m m m Q NW. gm. M W M. “ . 3.5g 2 .5311 . , ‘5 .F ., .m. N a, .W H» 7 m 2.2% m m m 45 NW, r5542: my W mm mm m. m. W m 79?. 5? mm mm H105 NW \suav _ _ m. m. w W. w. 7 asunsumw-mm. 5‘ 94%? NW S—‘fi? 7 n 7' , w n' J £15m.¥vr.ucn.mm 55 %5g 2 W {32% 7 7... k 7 , N .. . .1. m. . 5m - N 5mm ,. 5., far m '2 4% 7 K *0 ma‘m 4“; 25 man J‘L‘luz'" 7 7 mg 5? mg, M 2m mm My mum. sm-Er WEN .1.“qu Urun ’nwm mm W]. . my; m. ‘ m y .JLJN :LM um...- 5‘ :“Tiésv W fix? $fi‘r 7 ”W New saw was W . . 5,, NW $3.32) ‘2532‘ mm m . .. mmmzwzfisr‘wvrjmmHES NM» m Mg w m m m mgmmmnm mm m m; a; Mr”? m3“; L5; 7 N W . 13? mmmm firm-«NE; NNN. w ram WE N zflm mg. .- 5 . M .- . . - J n vm M’meYEmJI wrmNth vmv yr nu "LAYE N \ELEA'Y AREA ‘7 3.505 3.3% mi) Imz m NML thannE mm :v, M . 0 N momma... mums. Mww W . W: N mu .m 7 m m mm a: mNoNLNz. VNW nu mi N mu NE. w Nm mamas WALL ( :2 Hum . m ymmmv: amNths NNNLN can WE N : Lm mm m wmmsrv ”WNW“ NW NN ME N mm as. m mm . «mm mm 7 WW1 VEerrnm- mm. am . A NMNNN Nmmw ~55 mm 4 . mm ’ENERAL TOLE NE» www ms m: ‘ .mw 6 " WW W LE _.= . .. . . . “7],, ,, 3 w Luum >le ,w. n m \Luuknmn w ”E: E E m: ‘b -NLE:. >PEHF‘E. :WJMWIN r: mm mm \ NJJEJW - [m . MN MW Fm» rv/N w Lu. *5: ., MS mm W SALES ASSEMBLY A—fi J. , pNs w «m sunmuw M y/N.sn...z rzwcu 1cm: 3» Mm, m. N, , RIGHT ANGLE smuuogn l ms mm WNW AN: Emu W; m ;N n nus gm; 2 rutEs, FAWER m n WIPE BOARD STAB PEGS wan . as my 7 I133 'mrs , W" E n = E m! j 3. Run m mN MN New mmnm MN m EerE7 0.7"1MC N. I 1; mm“: 1w» [mm mm 3n MULEX ‘NCORPURATED . m m N , Fm NE. W N M WE mi. N N WE ANNE. N m N. 5;: é- um W w M5"; mm. H 1 ~ m WW. n M. $ Namzwm J; 7m. ). .mm gm; £52 [I‘fBI-EWWNF 523335001 m 431;; MM B ; Kmmifim mn“mr"‘.zmwm“m‘m~ mm
Emma» w 2mm, p. mm in mm. m mm 5 . mm. C E H F 3045an ,, . W m m PW WE LEW». m. WE Lam via: wow: ML ,00'» “7/ 7. 7.7 um 7317” J. wen 77. )m: .07, 772 w m i Lg; 7w m ,u, L 77/ ,, (77.7 .. .7 3;; 77. )m: i 704'» 1. Hum 47.. 1% 7m .07, 7107' r. 3m 3th +30 L}; m m At? :1: :3: :3 Bfigfiggkw m u; .m w WE 7w unzv: 7w VquEw m qual 77? mm 77m WW 7 7. (7.4m, 7.7.... :7, 9 “mm ‘3 .1 nurrcm 7.7M 77 7.7.7.777: 1.47th ‘Lmrn‘lz 7.7..an um. um...“ 7......72. 7.7 .m m 7.. run: 777.777 , ze 777.747.. 77mm 7 w r m 777.. 0777 , 7mm . 75min? 7.7...-» 7 7.76.4.7. . ‘Lmrccza . which 5 7 7.7 m 3 7777.77.72 7.7.7.0772 2 7. Mm. 7...-.. . 7 .7 7.76.4... 7.7mm. 7 - mm. ‘nurn‘u a was mu 3 7.1.7.7: 7.7M: 7.7.. 2 777.777,. 77.7.. 7 7 7.7 m. 777.. . 7. “4:35 7...... a a 7.7.7.4... 7.7.7.7“: 3 7mm mm 2 nurum 7 . w m , 7M7 7. 7 u... m . 777.777.... 77.770 5 5 7 7. mm 777... 777 ~. 7.7mm 7.7M 77 7. 7,...7-7 7 mam mm: m.“ ME W a WM MG ALKLESS 5’ HH/‘N 1 ‘ mm w J 7.. a r .NLE : W9 L ‘LA’B um [whfli‘fl SALES ASSEMBLY : 2%. mm, 7. w: mGHT ANGLE SHROUDED g mm m .m: w/PE BEARD STAB PEGS V MP1, MW” , Wm. MOLEX INCORPORATED mm WHEFE APP ’ 1E SEE TABLE surmaiom 7 n; ,- > W REM/m <2; mm.“="" cmnnslrmmmnwnwsmnwznmmmzx="" w="" «minim="" m7="" mu="" m="" a:="" ussa="" m7="" mum="" rimssm="">

Products related to this Datasheet

CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 18POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 22POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 24POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 28POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 30POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 32POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 34POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 36POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 38POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 40POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 42POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 44POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 46POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 48POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 50POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 52POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 54POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 64POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 72POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 8POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM